Tips om trängsel på serveringar m.m. i Hallstahammars kommun

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ärende
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 

Här kan du lämna tips om serveringar i Hallstahammars kommun. Det kan till exempel handla om upplevd trängsel, att maxantalet personer för lokalen inte framgår eller att det saknas tillgång till handsprit eller möjlighet att tvätta händerna.

 

När du skickar ett tips om trängselpå matställe via det här formuläret registreras den som en allmän handling i Hallstahammars Kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Vill du vara anonym uppge inga kontaktuppgifter. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

  

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned