Ansökan om plats i förskola och fritidshem i annan kommun än folkbokföringskommun

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökan förskola
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Övriga frågor och upplysningar
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan för förskola

För att säkerställa en bra placering, ser vi gärna att du lämnar in din ansökan så tidigt som möjligt. Vi garanterar en plats i förskolan senast 4 månader från det att ansökan har kommit in till barn- och utbildningsnämnden. Du kan ansöka om barnomsorg direkt via e-tjänsten. Logga in med BankID nedan för att påbörja ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda signera/underteckna ansökan. Det som behövs är personuppgifter, e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk signatur).

 

Förskola
Förskolan är avsedd för barn mellan 1-5 år som är folkbokförda i Hallstahammars kommun. Vistelsetiderna baseras på vårdnadshavarens arbetstid eller studietid och inkluderar även eventuell restid. För barn som behöver särskilt stöd enligt skollagen 8:e kap. 7, 9§, fastställs vistelsetid med mera efter individuell bedömning.

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga med ersättning från försäkringskassan har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till avgiftsfri förskola. Vistelsetiden är från 8.30 till 11.30, måndag till fredag. Barnet är ledigt från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider.

Inskolning
Barn behöver tid för anpassning när de börjar på förskola. Det är också viktigt med tid för dialog mellan föräldrar och personal. För att möjliggöra detta börjar vi med 1-2 veckors inskolning. Tiderna för detta planeras i samråd med personalen.

 

Personuppgifter  

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se   

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned