Ansökan om fondmedel ur Emma Hedmans stiftelse

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Beskrivning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Emma Hedmans stiftelse vänder sig till en eller flera ensamstående kvinnor. Sökande skall vara folkbokförd i Hallstahammars kommun. Att du är ensamstående kontrolleras med folkbokföringen. 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned