Väntjänstuppdrag inklusive tystnadsförbindelse

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppdrag
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Väntjänstuppdrag inklusive tystnadsförbindelse

 

I den här e-tjänsten kan du anmäla ditt intresse att ta väntjänstuppdrag, du kommer att få lämna personuppgifter och vilka uppdrag som du kan utföra.

Väntjänsten är ett samarbete mellan Hallstahammars kommun, pensionärsföreningar och frivilliga personer. De som är med i väntjänsten arbetar ideellt. De är "vanliga människor" med olika bakgrund som vill förgylla vardagen för en medmänniska.

 

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned