Ansökan om kulturstipendium för förening/organisation/enskilde för förtjänstfull insats

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Ansökan om kulturstipendium för förening/organisation/enskilde för förtjänstfull insats

Den här ansökan ska skickas in till Hallstahammars kommun, kultur- och fritidsnämnden senast 20 oktober.

Den enskilde, föreningen eller organisationen som kandiderar till stipendiet för förtjänstfulla kulturinsatser ska:

  • vara bosatt eller ha sitt säte i Hallstahammars kommun
  • stå för en trygg social gemenskap och kunna visa respekt för människor över kulturella och etniska gränser
  • alla nominerade ska även vara goda ambassadörer för sin hemort, Hallstahammars kommun

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned