Beställning av kart- och mättjänster

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Beställning av kart- och mättjänster
  • 2. Nybyggnadskarta, Enkelkarta
  • 3. På vilket sätt vill du ha kartan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Beställning av kart- och mättjänster 

 

Normal handläggningstid för kart- och mättjänster är 3 veckor. Vid semestertider kan handläggningstiden förlängas.

 

Logga in med BankID för att starta e-tjänst. Information om de olika mättjänsterna finns på http://hallstahammar.se/Boende-miljo-trafik/bo-och-bygga/Bygga-nytt-om-eller-till/utsattning2/

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned