Ansökan om skolskjuts

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Elevens personuppgifter
  • 2. Orsak till skolskjuts
  • 3. Vårdnadshavare 1
  • 4. Vårdnadshavare 2
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om skolskjuts för alla elever

 

Alla elever ska ansöka om skolskjuts, ansökan görs vid varje läsår. Även de som tidigare åkt skolskjuts. På det viset kan vi snabbt veta vilka som åker buss om något skulle hända så information kan komma ut och vi även kan ordna de bästa bussturerna där elever åker buss. OBS! I anslutning till fritidshemsplats har eleven ej rätt till skolskjuts. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts är 2-4 veckor. Alla ansökningar får ett skriftligt svar om skolskjuts beviljas eller ej.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned