Ansökan om skolskjuts

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Elevens personuppgifter
  • 2. Orsak till skolskjuts
  • 3. Vårdnadshavare 1
  • 4. Vårdnadshavare 2
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om skolskjuts för alla elever

 

Alla elever ska ansöka om skolskjuts, ansökan görs vid varje läsår. Även de som tidigare åkt skolskjuts. På det viset kan vi snabbt veta vilka som åker buss om något skulle hända så information kan komma ut och vi även kan ordna de bästa bussturerna där elever åker buss. OBS! I anslutning till fritidshemsplats har eleven ej rätt till skolskjuts. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts är 2-4 veckor. Alla ansökningar får ett skriftligt svar om skolskjuts beviljas eller ej.

 

 

Personuppgifter 


För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd.  

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned