Beställning av arbetsgivarintyg

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Tidsintervall
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Beställning av arbetsgivarintyg

 

Här kan du beställa ditt arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget visar arbetstid och inkomst.

  

Behöver du ett arbetsgivarintyg på längre tidsintervall än 24 månader? Var god kontakta kundcenter på telefonnummer: 0220-240 00 

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick