Seniorservice gräsklippning eller snöskottning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Intresseanmälan
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Snöskottning
  • 4. Gräsklippning
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Seniorservice för dig som fyllt 65år

 

I denna e-tjänst kan du ansöka om att få hjälp med gräsklippning eller snöskottning

 

Jobbcenters seniorservice erbjuder enklare trädgårdsarbete mot en avgift till dig som fyllt 65 år. Tjänsten erbjuds utifrån våra rådande resurser och finns tillgängligt måndag till fredag.

Förutom gräsklippning och snöskottning kan vi även hjälpa till med bland annat lövräfsning, transporter till avfallsstation. Skicka gärna en förfrågan via e-tjänsten, så återkommer vi.

Jobbcenters tjänster kan endast erbjudas måndag till fredag

  

Vid frågor kontakta: Kundcenter 0220-240 00

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick