Ansökan riksfärdtjänstresa

Denna e-tjänst har 10 steg
  • 1. Information
  • 2. Sökandes personuppgifter
  • 3. Företrädare
  • 4. Hjälpmedel
  • 5. Resan
  • 6. Läkarintyg
  • 7. Bilagor
  • 8. Förhandsgranska
  • 9. Signera
  • 10. Skicka in

Riksfärdtjänst ansökan

 

Vi behöver din ansökan minst 4 veckor innan avresedatum men helst 6 veckor innan du önskar åka. 

 

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst. Om du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken eller inte kan genomföra samma resa till normal reskostnad på grund av funktionsnedsättning kan du beviljas riksfärdtjänstresa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Ansökan ska vara inlämnad senast 21 dagar, före avresa.

 

Första gången du ansöker om riksfärdtjänst kan du behöva komplettera ansökan med ett intyg från din läkare alternativt din sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator.

  

Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress för att få en kopia på ansökan, logga in för att starta e-tjänst (se längst ner på sidan).

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned