Anmäl oro för barn och unga – för privatpersoner

  • 1. Personuppgifter sökande
  • 2. Anledning till anmälan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Anmäl oro för barn och unga – för privatpersoner

Denna tjänst används när du som privatperson gör anmälan.

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned