Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Kontakt
  • 2. Fastighetsägare
  • 3. Uppgifter om hästen/hästarna
  • 4. Omgivningsbeskrivning
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att djuret skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Svensk lantbrukstjänst AB hämtar döda hästar för transport till förbränningsanläggning, se deras hemsida: www.svensklantbrukstjanst.se. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur. Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från den myndighet som utövar tillsyn på området (i Hallstahammars kommun är det Bygg- och miljönämnden) och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp hästen/hästarna.

Avgift
En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se

Logga in med BankID nedan för att skicka in din begäran. Du behöver bifoga en karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan skall innehålla följande upplysningar:

-Markering på föreslagen nedgrävningsplats

-Markering av vattentäkter som finns inom 200 meters avstånd

 

"2 kap, 23 och 27§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur"

Personuppgifter  

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned