Flyttanmälan vatten och avlopp

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Flyttanmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Här kan du göra flyttanmälan på vatten och avlopp

 

Har fastigheten en digital vattenmätare ska du göra en flyttanmälan en (1) vecka innan ägarbytet ska ske. Du behöver inte läsa av din digitala vattenmätare, det gör Tekniska förvaltningen.

 

Har fastigheten en mekanisk vattenmätare ska flyttanmälan med vattenmätaravläsning göras vid ägarbytet. 

 

Logga in med BankID för att starta e-tjänst.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

 

Tänk på att även göra en flyttanmälan vad gäller sophämtning till: VafabMiljö 020-120 22 20, kundservice@vafabmiljo.se

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned