Inflytt, utflytt, byte av grundskola

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Elevens personuppgifter
 • 2. Anmälan/ansökan om flytt samt byte av skola
 • 3. Vårdnadshavare 1
 • 4. Vårdnadshavare 2
 • 5. Vårdnadshavare 2
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Inflytt, utflytt, byte av grundskola

 

Den här e-tjänsten använder du när du ska ansöka om grundskola. Du kan välja mellan följande:

 

 • Inflyttad till kommunen (tilldelning av skola enligt upptagningsområde)
 • Anmälan om byte till skola i annan kommun (folkbokförd i Hallstahammars kommun)
 • Anmälan om flytt och avslut av skolgång i Hallstahammars kommun
 • Ansökan om skolplacering i Hallstahammars kommun (folkbokförd i annan kommun)
 • Ansökan om byte till annan skola i Hallstahammars kommun (folkbokförd i Hallstahammars kommun)

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned