Anmälan av sexåring till förskoleklass

  1. 1. Anmälan av sexåring till förskoleklass
  2. 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Övrigt
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan av sexåring till förskoleklass

 

Här kan du skicka in din anmälan av sexåring till förskoleklass via e-tjänst, logga in nedan för att starta e-tjänsten.

 

I regel erbjuds plats i förskoleklass så nära barnets hem som möjligt. Särskilt stöd ges till barn som behöver det. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar om året och är avgiftsfri.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.