Avstängning och påsläpp av vattentillförsel till fastighet

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Avstänging och påsläpp av vattentillförsel till fastighet
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel till fastighet

 

Debitering av avstängning och påsläpp av vattentillförsel görs på fastighetsägarens begäran. Om arbetet utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras även ett tillägg om 100 procent av taxan.

 

Vid avstängning och påsläpp under samma dag debiteras enbart kostnad för avstängning. VA-avdelningen kontaktar er efter mottagen blankett för att boka tid för kontroll av ventilen.

 

Arbetet debiteras enligt gällande års VA-taxa https://hallstahammar.se/boende-miljo-och-trafik/vatten-och-avlopp/avgifter-for-kommunalt-vatten-och-avlopp

 

Allmänna bestämmelser för användande av Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

https://hallstahammar.se/organisation-och-politik/lagar-regler-och-dokument-som-styr-kommunen/forfattningssamling-och-dokument-som-styr-kommunens-verksamhet/kommunal-forfattningssamling---kommunens-taxor-och-foreskrifter 

 

Logga in med BankID för att starta e-tjänst.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned