Ansökan om senarelägga inbetalningar av avgifter, hyror, tillsyn, tillstånd och markupplåtelser

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Ansökan gäller:
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Här kan du som företagare ansöka om att senarelägga inbetalningar av avgifter, hyror, tillsyn, tillstånd och markupplåtelser.

 

Till följd av spridningen av coronaviruset, Covid 19; har du som lokal näringsidkare i Hallstahammars kommun möjlighet att ansöka om anstånd att senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel avgifter för vatten- och avlopp, hyror, tillsyn och tillstånd och kommunala markupplåtelser.

Anståndet gäller för 3 månader och med möjlighet till 3 månaders förlängning. Ansökan kan sökas för fakturor utställda fr o m 1 mars.

 

Ansökan om förlängning ska ha inkommit till Hallstahammars kommun 2 veckor innan förlängningen ska träda i kraft. 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned