Skadeanmälan Hallstahammars kommun

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Skaderapport
  • 3. Försäkring
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Skadeanmälan Hallstahammars kommun

I den här e-tjänsten så kan du skicka in skadeanmälan vid person- och egenomsskador. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten.

 

Kom ihåg att bifoga:

 

  • Bifoga bilder från skadeplatsen och på skadan
  • Bifoga  kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk (vid egen försäkring)
  • Bifoga kopior på kvitton och fakturor på nedlagda kostnader

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned