Ansökan om gemensamt serveringsutrymme

  1. 1. Gemensamt serveringsutrymme
  2. 2. Serveringens omfattning
  3. 3. Serveringstider
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme

Enligt 8 kap. 14 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din ansökan  om gemesamt serveringsutrymme. Alla sökande behöver skriva under ansökan, det som behövs för att skicka in via e-tjänsten är personnuppgifter och e-postadress samt en giltig e-legitimation (BankID) till alla sökande.

 

Kom ihåg att bifoga ritning över den gemensamma serveringsytan. Mer information om serveringtillstånd finns på www.hallstahammar.se  

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.