Ansökan integrationsstipendium

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Vem vill du nominera
  • 2. Dina personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Ansökan om Hallstahammars kommuns integrationsstipendium

Integrationsstipendiet delas ut till en person och en organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbetet och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Med priset vill vi lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Skicka in din ansökan senast 31 januari.

Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut stipendiet ett år.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned