Beställning av VA-servis/-er

Denna e-tjänst har 6 steg
 • 1. Fastighet
 • 2. Information
 • 3. Beställare
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Signera
 • 6. Skicka in

Beställning av VA-servis/-er

Här kan du skicka in din servisanmälan direkt via e-tjänst. Innan en fastighet får använda det kommunala VA-nätet ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Servisanmälan för VA-servis till huset samt VA-installationsritningar ska vara inskickade och godkända.
 • Fastighetens servisledningar och installationer samt inkoppling till kommunalt va-nät ska vara besiktigade och godkända av kommunen.
 • Vattenmätarplatsen ska vara besiktigad och godkänd av kommunen.
 • Vattenmätare ska vara installerad av kommunen och ett abonnemang ska vara upplagt.
 • Anläggningsavgiften ska vara betald.

 

Att tänka på vid anslutning:

 • Förutsättningen för att få kommunalt vatten/avlopp är att fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde.
 • Om du ska lägga om dräneringen, så krävs omkoppling till dagvattenservisen, även om detta medför att dräneringsvattnet måste pumpas.
 • För vissa områden finns det restriktioner, enligt detaljplan, för utsläpp av regnvatten till dagvattenservisen på grund av begränsad kapacitet nedströms.
 • Fastighetens ledningar är privata och omfattas därför inte av kommunens ansvar. Kommunen har inte heller uppgifter om privata ledningar.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned