Intresseanmälan gällande gåva till anställda vid Hallstahammars kommun

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Intresseanmälan gällande gåva till anställda vid Hallstahammars kommun

Välkommen att lämna erbjudande om julgåva till Hallstahammars kommuns medarbetare!

 

Vi hoppas att du, företagare, är intresserad av att lämna ett erbjudande om gåva till Hallstahammars kommuns medarbetare. Syftet med julgåvan är dels att visa våra medarbetare uppskattning med intressanta varor och tjänster, men också att gynna det lokala näringslivet. Genom konceptet får du möjlighet att marknadsföra ditt företag, dels via annonsering för julgåvan dels via personliga möten då den anställde hämtar ut den valda gåvan. Vår förhoppning är att våra medarbetare ska få en uppskattad vara eller tjänst, och att du som företagare ska få besök både av nya och gamla kunder.

 

Gåvan ska levereras under perioden 1 december 2023 och 29 februari 2024. Kommunen betalar 500 kr inklusive moms för varan eller tjänsten till de företagare som erbjuder en vara eller tjänst. Utifrån Skatteverkets regler kan Hallstahammars kommun lämna 500 kronor inklusive moms för gåva till medarbetarna. Det är inte möjligt att varan eller tjänstens värde som ni erbjuder till våra medarbetare överstiger det beloppet.

 

Annonsering av ert företag sker på kommunens intranät med en länk med företagets namn tillsammans med samtliga leverantörer. Vill ni ge någon ytterligare information om vad ni erbjuder får ni göra det på era egna webbplatser eller i butik. Den anställde får ett kort (värdebevis) och kan sedan hämta ut sin gåva hos valfritt företag. Totalt antal gåvokort som delas ut är cirka 1600. Hallstahammar kommun kan inte garantera hur många varor eller tjänster varje enskild leverantör kommer att få leverera.

 

Lämna din intresseanmälan via denna e-tjänst senast 2023-10-20

 

Har du frågor tveka inte att höra av er till  malin.wahlbom@hallstahammar.se

 

 Följande förutsättningar gäller för att få lämna erbjudande om gåva till Hallstahammars kommuns medarbetare:

  • Företaget måste inneha F- eller FA-skattebevis
  • Företaget får inte vara försatt i konkurs, vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande
  • Företaget får inte vara genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott avseende yrkesutövning
  • Företaget har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter

 

Kreditupplysning kan komma att göras om särskilda skäl föreligger.

 

Vi förbehåller oss rätten att avbryta erbjudandet om gåvor enligt det här konceptet, om för få intresseanmälningar inkommer.

 

Erbjudande som inte stämmer överens med vår värdegrund förbehåller vi oss rätten att tacka nej till. Varor som klassas som alkoholhaltiga drycker, spel och tobak eller apoteksvaror undantas och kan inte erbjudas.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick