1. Ange uppgifter om livsmedelsverksamhet
  2. Brister
  3. Kontakt
  4. Kvitto
Synpunkter och klagomål om livsmedel
Ange uppgifter om livsmedelsverksamhet
Här ska du tala om vad det är du vill klaga på. Först väljer du vilken typ av brist det gäller, sedan får du berätta med egna ord. Du har också möjligt att bifoga bilder.
Kontaktuppgifter (valfritt)
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.