1. Tomtkö
  2. Kvitto
Datum:
Tid:
Här kan du anmäla dig till tomtkö
Område: Södra Näs
Dina uppgifter
*Obligatoriska fält
Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.
Underskrift
Information om personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Underskrift