1. Svarsenkät kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
  2. Utbildning/arbete
  3. Kvitto
Svarsenkät kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
E-postadress
Bor du i Hallstahammars kommun?
Studerar du? Hur länge studerar du?
Arbetar du? Hur lång anställning har du?
Arbetslös?
Jag vill bli kontaktad