1. Information
  2. Bokning av odlingslott
  3. Dina uppgifter
  4. Kvitto
För närvarande finns inga odlingslotter lediga. Men anmäl gärna ert intresse via e-tjänsten, så hamnar ni på kölistan.
Hallstahammars kommun hyr ut odlingslotter där du kan odla dina egna grönsaker och blommor. Odlingslotterna ligger i Valstalund (Konvaljvägen.
Lotternas storlek är cirka 100 kvadratmeter. Kostnaden för en odlingslott är 150 kr per år. Vatten till bevattning ingår i priset. Säsongen pågår mellan april/maj månad till och med september/oktober månad, beroende på väder.
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
Önskemål om odlingslott
Odlingslotter Hallstahammars kommun
Dina uppgifter
E-post