1. Ärende
  2. Personuppgifter
  3. Kvitto
Här felanmäler du gator, cykelvägar, belysning, lekplatser, idrottsplatser med mera.
Felanmälan för vatten och avlopp ska göras till Mälarenergi på
telefon 021-18 19 00. Läs mer på malarenergi.se.
Om felet är akut och inträffar dagtid mellan 07.00 och 16.00 vardagar, Ring 0220-24136.
Om felet är akut och inträffar under kväll eller helg kan du kontakta Securitas, som ansvarar för felanmälan utanför kontorstid. Ring Securitas 021-13 09 00.
Sök fram adressen för felanmälan i sökrutan, här nedan.
Tryck på den röda knappnålen.
För knappnålen till den plats där felet finns.
Bifoga gärna en bild på det som behöver fixas:
Om vi behöver kontakta dig (valfritt):
E-post
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.