1. Beställ ritningar
  2. Kvitto
Beställ ritningar
Du kan kostnadsfritt begära upp till 10 ritningar i storlekarna A4 och A3. För den 11:e ritningen tillkommer en avgift på 27 kronor, och därefter gäller priser på 2 kronor per A4 och 3 kronor per A3. För större ritningar som A0 debiteras 55 kronor från första exemplaret, medan A1 kostar 36 kronor/st och A2 kostar 25 kronor/st.

Vid beställningar av över 10 ritningar, större storlekar eller om du önskar brevpostförskott, kommer vi att kontakta dig för att erhålla faktureringsuppgifter.
Vi behöver få veta fastighetsbeteckning och adress för att ta fram rätt handlingar i bygg- och miljöförvaltningens arkiv. Du behöver också välja eller skriva vilken sorts ritning eller handling du vill ha.
Vilka handlingar vill du beställa?
E-post
Om du vill ha handlingarna hemskickade vänligen fyll i namn och adress: