Här kan du lämna ett e-förslag

För att lämna ett e-förslag behöver du fylla i ett webbformulär så som namn, födelseår, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter som lämnas i formuläret behandlas av kommunstyrelsen, och andra nämnder som eventuellt berörs av förslaget. Detta är för administration och andra åtgärder som krävs för handläggningen. Behandlingen kan också avse statistik. Genom att du skickar in förslag så kan vi på ett bättre sätt planera och utveckla kommunen och vår service till dig som kommuninvånare.    

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

E-förslaget
Bifoga gärna en bild
Kön (för statistik)
Personuppgifter
E-post
E-post är nödvändigt för att du ska kunna få återkoppling kring ditt inlämnade e-förslag. Om du saknar e-post så kan du följa ditt ärende på http://www.hallstahammar.se/eforslaget.