Här kan du lämna ett e-förslag

För att lämna ett e-förslag behöver du fylla i ett webbformulär så som namn, födelseår, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter som lämnas i formuläret behandlas av kommunstyrelsen, och andra nämnder som eventuellt berörs av förslaget. Detta är för administration och andra åtgärder som krävs för handläggningen. Behandlingen kan också avse statistik. Genom att du skickar in förslag så kan vi på ett bättre sätt planera och utveckla kommunen och vår service till dig som kommuninvånare.    

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Du godkänner även att ditt visningsnamn som du har skrivit in tillsammans med ditt förslag visas på webben. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://www.hallstahammar.se/pul.

E-förslaget
Bifoga gärna en bild
Om det gäller en plats, markera gärna i kartan
Kön (för statistik)
Personuppgifter
E-post är nödvändigt för att du ska kunna få återkoppling kring ditt inlämnade e-förslag. Om du saknar e-post så kan du följa ditt ärende på http://www.hallstahammar.se/eforslaget.