1. Information
  2. Elevens personuppgifter
  3. Skola och utbildning
  4. Kvitto

Personuppgifter

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se
Ansökan om praktikplats Äldreomsorg
Vi kommer så snart vi kan hantera erat önskemål och meddela om vilken placering inom kommunen eleven har fått.
E-post
Önskad placering
Handledares e-post
Har eleven körkort?
Har eleven tillgång till bil?
Kan eleven cykla?
Vi efterfrågar detta då det är förutsättning för att jobba inom Hemtjänsten.