1. Elevens personuppgifter
  2. Skola och utbildning
  3. Kvitto
Ansökan om praktikplats Äldreomsorg
Vi kommer så snart vi kan hantera erat önskemål och meddela om vilken placering inom kommunen eleven har fått.
Har eleven körkort?
Har eleven tillgång till bil?
Kan eleven cykla?
Vi efterfrågar detta då det är förutsättning för att jobba inom Stöd i eget boende.