Beställning av betygskopior

  1. 1. Beställning av betygskopior
  2. 2. Adressuppgifter
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

E-tjänst för begäran om betygskopia

 

Vi kan lämna ut kopior av betyg från utbildningar där Hallstahammars kommun är eller har varit huvudman. Det gäller även friskolor som ligger inom kommunen.

Du får en kopia av betyget eller ett utdrag ur en betygskatalog där vi garanterar att den överensstämmer med originalet.

För att du ska få rätt betyg behöver vi en del personuppgifter från dig, se formuläret som följer.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.