Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom/bostadsrätt

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Skäl till ansökan
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom/bostadsrätt

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Tänk på att bifoga alla bilagor som behövs för snabbare handläggning. Till ansökan ska bifogas:

 

-Den enskildes skriftliga samtycke (om godmanskap)

-Läkarutlåtande (om den enskilde inte kan lämna sitt samtycke, om godmanskap)

-Upprättat köpekontrakt eller överlåtelseavtal

-Marknadsvärdering

-Skriftligt yttrande av den enskildes närmaste anhöriga

-Skriftligt samtycke av den enskildes make/maka (enligt äktenskapsbalken 7 kap 5 § ska make/maka lämna samtycke till försäljning om det avser gemensam bostad)

-Beslut om fastighetstaxering (det senaste beslutet)

-Objektbeskrivning

-Budgivningsprotokoll

-Bouppteckning (om säljaren är ett dödsbo) och ev. fullmakter om dödsbodelagare lämnat fullmakt för undertecknande

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.