Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

  1. 1. Personuppgifter sökande
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

enligt 8 kap, 17 §§ alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du via e-tjänst skicka in anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd. Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten. Intyg om brandsäkerhet kan behöva bifogas i anmälan.

 

Anmälan behöver skickas in senast en vecka före evenemanget.

 

Avgift

Läs om våra avgifter på Hallstahammars kommuns hemsida: "www.hallstahammar.se".

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Hallstahammars kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift.

 

Överklagan ska skickas till Hallstahammars kommun, Individ- och familjeomsorgen, 734 80 Hallstahammar. Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart så kontakta Hallstahammars kommuns handläggare för serveringstillstånd.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.