Ansökan om förhandsbesked

  1. 1. Anmälan
  2. 2. Uppgifter om planerad byggnad
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du ansökan om förhandsbesked

 

Förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om den tilltänkta platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering för bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.