Inrättande av värmepump

  1. 1. Administrativa uppgifter
  2. 2. Anläggningsuppgifter
  3. 3. Karta
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Inrättande av värmepump

  

Planerar du att installera värmepumpsanläggning som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du först anmäla installationen eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Anmälan gäller i första hand, men inom vattenskyddsområde och på landsbygden krävs tillstånd. Avgift tas ut för handläggning av ärende. Anmälan kostar 1080 kr och tillstånd kostar 2160 kr. Om det borras fler än två hål, tas timavgift 720 kr/ timme. Avgift tas även ut vid avslag på ansökan. Tjänstegaranti finns om att beslut ska meddelas inom 30 dagar. OBS! Vid tillståndsansökan enligt 7 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna skall anläggningen samt närbelägna vattentäkter (inom 50 meter) markeras på karta som bifogas ansökan.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.