Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  1. 1. Försäljningsställe
  2. 2. Egenkontrollprogram
  3. 3. Rutiner för ålderskontroll
  4. 4. Utbildning för personal
  5. 5. kontrollköp
  6. 6. Avvikelser
  7. 7. Tabell
  8. 8. Förhandsgranska
  9. 9. Signera
  10. 10. Skicka in

Denna e-tjänst har 10 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållar

Värt att veta om egenkontrollprogram

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder och de krav som gäller för produkterna med informationsblad, innehållsdeklaration samt hälsovarning.

 

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul