Ansökan förskola

  1. 1. Ansökan förskola
  2. 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Övriga frågor och upplysningar
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan förskola

För möjlighet till god placering ser vi gärna att ansökan lämnas i så god tid som möjligt. Vi garanterar en plats i förskolan senast 4 månader från att ansökan inkommit till Barn och utbildningsnämnden. Här kan du ansöka om barnomsorg direkt via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera/skriva under ansökan, det som behövs är personuppgifter, e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift).

 

Förskola

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år som är folkbokförda i Hallstahammars kommun.

Vistelsetiderna utgår från vårdnadshavarens arbets- eller studietid och innefattar även eventuell restid. För barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 8:e kap.7,9§, fastställts vistelsetid mm efter individuell provning.

 

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller är föräldralediga med ersättning från försäkringskassan har rätt till 3 timmar/dag eller 15timmar/vecka.

Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän avgiftsfri förskola. Vistelsetiden är 8.30 – 11.30, måndag – fredag. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider.

 

Inskolning

Barn behöver tid till anpassning då de börjar på förskola. Tid till dialog mellan föräldrar och personal är också av stor vikt. För att detta ska bli möjligt börjar man med 1-2 veckors inskolning. Tider för detta planeras i samråd med personalen.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul