Uppsägning av förskole- eller fritidshemsplats

  1. 1. Uppsägning barnomsorgsplats
  2. 2. Vårdnadshavare 1
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du säga upp förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen

 

Logga in nedan för att skicka in din uppsägning. Det som behövs för att skicka in via e-tjänsten är personuppgifter, e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift). Är ni två vårdadshavare så behöver båda skriva under uppsägningen.

 

-Uppsägningstiden är två månader och räknas från det datum uppsägningen har kommit in till kommunen.

-Avgift debiteras till och med uppsägningstidens slut. (OBS! Debitering sker i efterskott). Barnet har rätt till sin plats under uppsägningstiden.

-Om vårdnadshavarna inte sammanbor och har var sin plats för barnet, måste barnomsorgsplatsen sägas upp var för sig.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul