Anmälan om ändring av serveringsansvariga personer

  1. 1. Ändring serveringsansvarig
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om ändring av serveringsansvariga personer

Enligt 8 kap. 18 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din anmälan om ändring av serveringsansvariga personer. Serveringsansvariga behöver vara 20år eller äldre enligt lag. Logga in med BankID för att starta e-tjänst. Mer information om serveringtillstånd finns på: http://hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/  

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.