Anmälan om provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

  1. 1. Personuppgifter sökande
  2. 2. Deltagare
  3. 3. Betalningsform och säkerhet
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Enligt 8 kap. 6 § första stycket 1 alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din anmälan om provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, logga in med BankID för att starta e-tjänst. Mera information finns på Hallstahammars kommuns hemsida: http://hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/  

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.