Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

 1. 1. Sökande
 2. 2. Fastighetsägaren
 3. 3. Saneringsansvarig
 4. 4. Beskrivning av området
 5. 5. Entreprenör som utför sanering
 6. 6. Utförandebeskrivning
 7. 7. Sanering av byggnad
 8. 8. Avfallshantering
 9. 9. bifogade filer
 10. 10. Förhandsgranska
 11. 11. Signera
 12. 12. Skicka in

Denna e-tjänst har 12 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan du planerar att påbörja åtgärden. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och är idag 867 kronor.

Kom ihåg att bifoga:
Situationsplan över det förorenade området och miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.