Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

 1. 1. Sökande
 2. 2. Fastighetsägaren
 3. 3. Saneringsansvarig
 4. 4. Beskrivning av området
 5. 5. Entreprenör som utför sanering
 6. 6. Utförandebeskrivning
 7. 7. Sanering av byggnad
 8. 8. Avfallshantering
 9. 9. bifogade filer
 10. 10. Förhandsgranska
 11. 11. Signera
 12. 12. Skicka in

Denna e-tjänst har 12 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att påbörja åtgärden. För anmälan och handläggning av ärendet betalar du en timavgift om 720 kr enligt kommunens gällande taxa för miljöskador enligt 10 kap miljöbalken.

Kom ihåg att bifoga:
Situationsplan över det förorenade området och miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
734 80 Hallstahammar

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.