Lämna synpunkt

  1. 1. Ärende
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.

 

När du skickar en synpunkt via det här formuläret registreras den som en allmän handling i Hallstahammars Kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

 

Din synpunkt tar vi hand om eller skickar vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan. OBS! Denna e-tjänst ersätter inte överklagan av myndighetsbeslut.