Ansökan, allmän avgiftsfri förskola

  1. 1. Allmän förskola
  2. 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  3. 3. Vårdnadshavare 2
  4. 4. Övriga frågor och upplysningar
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du ansöka om allmän förskola

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller är föräldralediga med ersättning från försäkringskassan har rätt till 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka.

 

Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän förskola. Vistelsetiden är 8.30 – 11.30, måndag-fredag. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Vill du att ditt barn ska gå i den allmänna förskolan behöver du skicka in en ansökan till Hallstahammars kommun.

 

Logga in med ditt BankID nedan för starta e-tjänsten, om barnet har två vårdnadshavare behöver båda skriva under/signera ansökan.

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul