Anmälan om schaktningsarbete

  1. 1. Sökande
  2. 2. schaktningsarbete
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om schaktningsarbete

 

Här kan du anmäla om schaktarbete direkt via e-tjänst. Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange personuppgifter och en e-postadress, logga in med BankID för att starta e-tjänsten (se längst ner på sidan). Vid större schakt och vid all nyanläggning av kablar och ledningar skall karta redovisas och godkännas av tekniska kontoret innan schaktningsarbeten påbörjas.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.