Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastigheten
  3. 3. Egen regi eller fullmakt
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag

 

Det första du behöver göra är att kontakta en arbetsterapeut. De kan intyga och styrka behovet för en anpassning. Hjälpmedel ska ha prövats av dig och din arbetsterapeut. Om hjälpmedlet inte fungerar kan du fylla i ansökningsblanketten eller skicka in ansökan via e-tjänst. Bifoga intyget som du har fått av din arbetsterapeut eller läkare till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

 

Postadress:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.