Anmälan om inrättande av avloppsanordning för annan toalett än WC

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighet
  3. 3. Anmälan avser
  4. 4. Övriga uppgifter
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om inrättande av avloppsanordning för annan toalett än WC
Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten.

Följande punkter ska bifogas i anmälan:

 

1. Situationsplan/tomtkarta som visar

- fastigheten med byggnader

- placering av egen dricksvattenbrunn

- andra befintliga dricksvattenbrunnar inom 100 meter

2. Produktblad av avloppsanordningen

 

Avgift 

En avgift utgår enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av ärendet. Läs mer om våra avgifter på Hallstahammars kommuns hemsida.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.