Anmälan om inrättande av avloppsanordning för annan toalett än WC

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighet
  3. 3. Anmälan avser
  4. 4. Övriga uppgifter
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om inrättande av avloppsanordning för annan toalett än WC
Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten.

Följande punkter ska bifogas i anmälan:

 

1. Situationsplan/tomtkarta som visar

- fastigheten med byggnader

- placering av egen dricksvattenbrunn

- andra befintliga dricksvattenbrunnar inom 100 meter

2. Produktblad av avloppsanordningen

 

Avgift 

En avgift utgår enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av ärendet. Läs mer om våra avgifter på Hallstahammars kommuns hemsida.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.