Åtagande att bli god man/förvaltare

  1. 1. Åtagande att bli förvaltare
  2. 2. Lämplighetsintyg
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Åtagande att bli god man/förvaltare

 

Åtagande att bli god man behöver fyllas i när du ansöker om att bli god man eller förvaltare. Väljer du att skicka in via e-tjänsten så behöver du logga in och signera med hjälp av BankID. Två ojäviga personer, dvs. ej nära anhörig eller släkting till dig behöver intyga att du är lämplig att vara god man, du behöver lämna deras personuppgifter och e-postadress i tjänsten .

 

De två personer som ska signera intyget kommer att få en länk till e-postadressen som du har lämnat. Genom att gå in på länken kan man logga in med BankID för att signera intyget. Om personerna signerar lämplighetsintyget kommer det ett e-postmeddelande till dig där det står bekräftat att alla medsignerare har skrivit under din begäran och intyget skickas in till Överförmyndarnämnden.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.