Åtagande att bli god man/förvaltare

  1. 1. Åtagande att bli förvaltare
  2. 2. Lämplighetsintyg
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Åtagande att bli god man/förvaltare

 

Åtagande att bli god man behöver fyllas i när du ansöker om att bli god man eller förvaltare. Väljer du att skicka in via e-tjänsten så behöver du logga in och signera med hjälp av e-legitimation. Två ojäviga personer, dvs. ej nära anhörig eller släkting till dig behöver intyga att du är lämplig att vara god man, du behöver lämna deras personuppgifter och e-postadress i tjänsten .

 

De två personer som ska signera intyget kommer att få en länk till e-postadressen som du har lämnat. Genom att gå in på länken kan man logga in för att signera intyget. Om personerna signerar lämplighetsintyget kommer det ett e-postmeddelande till dig där det står bekräftat att alla medsignerare har skrivit under din begäran och intyget skickas in till överförmyndarnämnden.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.