Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt/bostadsrätt

  • 1. Sökande
  • 2. Underskrift
  • 3. Utrag ur Lag
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Information

För att du ska kunna få bostadsanpassingsbidrag måste alla ägare till fastigheten ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna

får utföras. Fastighetsägaren ger sitt medgivande både till dig som söker bidrag och till kontraktsinnehavaren/bostadsrättsinnehavaren. Bifoga

medgivandet till din ansökan bostadsanpassning.

 

Har du frågor?

Ring handläggaren för bostadsanpassning, 0220-24000.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned