Anmälan -anmälningspliktiga åtgärder

 1. 1. Anmälan
 2. 2. Medsökande
 3. 3. Åtgärd
 4. 4. Kontrollansvarig
 5. 5. Bilagor
 6. 6. Förhandsgranska
 7. 7. Signera
 8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälningspliktiga åtgärder

Här kan du skicka in din anmälan till oss genom att logga in med BankID nedan. När du använder dig av e-tjänsten "Anmälan" så behöver alla som äger fastigheten skriva under/signera ansökan samt eventuell kontrollansvarig för att e-tjänsten ska kunna skickas in till Hallstahammars kommun för behandlig. Du kan spara din påbörjade anmälan och logga in senare med BankID under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster

 

Anmälan krävs för:

 • Max 25 kvm komplementbyggnad (måste vara fristående och högsta nockhöjden 4 meter)
 • Max 15 kvm tillbyggnad på bostadshuset
 • Bygga högst 2 mindre takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i det befintliga bostadshuset.
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område
 • Ändring av bärande delar i byggnaden
 • Installera hiss eller port
 • Installera kamin, rökkanal eller ventilation
 • Ändring av brandskyddet
   

Viktig information och allmänna råd

 • Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut)
 • Kontrollplan krävs för alla åtgärder oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.
 • Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets hemsida (www.boverket.se). Kontrollansvarig krävs ofta vid mer komplexa åtgärder. Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (exempelvis små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, mindre tillbyggnad eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader)

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.